2463080183 25ης Μαρτίου 16 Κ Μ. Ιωακείμ, Πτολεμαιδα forum.ptolemaida@gmail.com
Search Close

Τ Ο Υ Ρ Κ Ι Κ Α
Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών στη Πτολεμαίδα


 

 

Θέλεις να μάθεις μία διαφορετική γλώσσα που σου είναι οικεία, γνώριμη και χωρίς να το συνειδητοποιείς ξέρεις δεκάδες λέξεις?

Μήπως αναζητάς να μάθεις Τουρκικά?
Το Κέντρο Ξένων γλωσσών Forum σου προσφέρουμε να μάθεις την γλώσσα που επιθυμείς μέσα από κανονικά , εντατικά και υπερεντατικά τμήματα για παιδιά και ενήλικες.

 

ΠΤΥΧΙΑ

Μέτρια γνώση   |  Β1  |  ΚΠΓ Β*
Καλή γνώση  |  Β2  |  ΚΠΓ Β*
Πολύ καλή γνώση  |  C1  |  ΚΠΓ Γ*
Άριστη γνώση  |  C2  |  ΚΠΓ Γ*


ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ( IMXA)