2463080183 25ης Μαρτίου 16 Κ Μ. Ιωακείμ, Πτολεμαιδα forum.ptolemaida@gmail.com
Search Close

Α Γ Γ Λ Ι Κ Α
Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών στη Πτολεμαίδα


 

Τα Αγγλικά είναι η γλώσσα των των διεθνών συναλλαγών , είναι προαπαιτούμενη για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές απαραίτητε σε όλους τους κλάδους εργασίας καθώς και στις καθημερινές συναλλαγές δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Την καθιστούν απαραίτητο προσόν στην καριέρα κάθε εργαζόμενου.

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών FORUM έμπειροι καθηγητές θα σας καθοδηγήσουν ώστε να έχετε άριστα αποτελέσματα είτε για την απόκτηση πτυχίου είτε να κάνετε την Αγγλική γλώσσα σαν μητρική σας.
 

Ειδικά τμήματα
Νηπίων από 3-6 ετών δωρεάν. Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία μέσα από διαδραστικούς πίνακες , τον διάλογο και τα παιχνίδια με Αγγλόφωνους καθηγητές οι μικροί φίλοι αναπτύσσουν τον προφορικό λόγο σαν μητρική τους γλώσσα.
Ολιγομελή τμήματα (έως 9 ατόμων)
Lower σε 5 έτη
Proficiency σε 8 μήνες
Τμήματα ενηλίκων ( εντατικά , υπερεντατικά, προετοιμασία για Αγγλική Φιλολογία)

 


 

Π τ υ χ ί α

FCE
CPE
ECCE
ECPE
ESB B1 , B2
LRN B1, B2
TOEIC
IELTS
LRV C2
ESB C2